Strona Główna arrow Aktualności
KORONAWIRUS


Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną

Aktualności
Harmonogram wymiany dźwigów w roku 2022
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu informuje, że na terenie  osiedla usytuowane są 43 budynki mieszkalne wysokie,  które wyposażone są łącznie w 135 dźwigów osobowych.    W latach 2002-2021   wymieniono już  97  dźwigów, co stanowi 72  %.  Nieruchomości Bożena III i Karolina II mają wymienione wszystkie windy.
Czytaj całość...
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NA TEMAT WYSOKOŚCI CEN GAZU W 2022 ROKU
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców na temat wysokości podwyżek cen gazu w 2022 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu informuje, że cena gazu dla spółdzielni w roku 2022 w stosunku do roku ubiegłego nie uległa podwyższeniu.

Przeciwdziałając drastycznym zmianom cen na rynku gazu spółdzielnia z wyprzedzeniem już w 7.02.2020 r. zakontraktowała gaz na lata 2021-2022 na preferencyjnych warunkach. Zgodnie z Umową kompleksową dostarczania paliwa gazowego nr 010/2020/876/UP z dnia 21.05.2020 r z późn. zm. zawartą z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie indywidualna cena paliwa gazowego dla naszej spółdzielni wynosi 8,963 gr/kWh (kuchenki gazowe), a cena paliwa gazowego z przeznaczeniem do celów opałowych wynosi 0,362 gr/kWh (kotłownie gazowe). Powyższe ceny opierały się na cenach rynkowych zakupu paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii, przy czym indywidualna cena paliwa gazowego nie obejmuje stawek opłat, które stosuje się zgodnie z odpowiednimi Taryfami oraz nie uwzględnia podatku VAT, który należny jest w wysokości określonej aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zakontraktowanie tak atrakcyjnych warunków możliwe było dzięki bieżącej analizie dynamicznie zmieniających się cen oraz odpowiednio wczesne reagowanie na prognozowane niekorzystne dla mieszkańców zmiany co wpłynęło na wynegocjowanie cen na najniższym możliwym poziomie aż do 31.12.2022 roku. Cieszymy się, że zwłaszcza w obliczu wielu podwyżek, możliwe było wynegocjowanie tak niskiej ceny gazu dla naszych mieszkańców.
Zmiana numerów telefonów do obsługi szlabanów na parkingach monitorowanych
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu informuje, że z dniem 30.08.2021 r. - 31.08.2021 r. nastąpi zmiana numerów telefonów do obsługi szlabanów na parkingach monitorowanych przy czym poprzednie numery telefonów do obsługi szlabanów przestaną obowiązywać:

+48690870013    SZOSA LUBICKA 150    WJAZD
+48690870014    SZOSA LUBICKA 150    WYJAZD

+48690870021    LIGI POLSKIEJ    WJAZD
+48690870056    LIGI POLSKIEJ    WYJAZD

+48690870057    SZOSA LUBICKA 180    WJAZD
+48690870059    SZOSA LUBICKA 180    WYJAZD

+48690870061    KUSOCIŃSKIEGO    WJAZD
+48690870066    KUSOCIŃSKIEGO    WYJAZD

+48690870074    TELIGI    WJAZD
+48690870109    TELIGI    WYJAZD

+48690870122    SZARYCH SZEREGÓW    WJAZD
+48690870149    SZARYCH SZEREGÓW    WYJAZD

+48690870165    RASZEI    WJAZD
+48690870182    RASZEI    WYJAZD

+48690870183    PRZY SKARPIE    WJAZD
+48690870185    PRZY SKARPIE    WYJAZD

+48690870186    SULECKIEGO    WJAZD
+48690870188    SULECKIEGO    WYJAZD

Podwyżka taryfy cieplnej
Uprzejmie informujemy, że  decyzją nr OPO.4210.28.2021 JPi  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w dniu 5 sierpnia 2021r. nową taryfę dla ciepła dla PGE SA Toruń.  Zmiana cen w nowej taryfie dla ciepła wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu cen zakupu uprawnień do emisji CO2, które PGE , tak jak każdy producent ciepła  i energii elektrycznej emitujący dwutlenek węgla, zobowiązany jest zakupić.
W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu  wprowadza  od 1.09.2021r. nowe, niezależne od Spółdzielni  stawki opłat dotyczące energii cieplnej i ciepłej wody:

1. opłata stała c.o.                     – z 0,71 zł/m2   na  0,72 zł/m2              
2. opłata stała c.w.                    – z 0,2846 zł/m2   na  0,2886 zł/m2      
3. cena 1 GJ                              – z 73,53 zł/GJ  na 77,10 zł/GJ           
4. cena podgrzania wody         – z 35,64 zł/m3   na  37,37 zł/m3         
5. zaliczki na podgrzanie wody zwiększa się o 5,0%    
6. zaliczki na centralne ogrzewanie zwiększa się o 5,0%

Jednocześnie informujemy, iż pomimo wzrostu cen gazu, dzięki wcześniej wynegocjowanym  przez SM „Na Skarpie” warunkom, ceny gazu dla mieszkańców naszego osiedla zostaną niezmienione do końca 2022r.
Wzrost opłaty za wywóz odpadów komunalnych dla lokali użytkowych
W związku z pismem z dnia 16.08.2021 r. otrzymanym od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o w Toruniu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu informuje, że od 01.09.2021 r. zmianie ulegnie wysokość opłat za wywóz nieczystości dla lokali użytkowych. Wprowadzenie nowego cennika dla lokali użytkowych, poprzedzone było negocjacjami mającymi na celu ustalenie najbardziej korzystnej oferty dla naszych najemców i właścicieli lokali użytkowych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"