Strona Główna arrow Aktualności
Aktualności
Świadectwa charakterystyki energetycznej - ważne informacje !!!
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” informuje, że  w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane  ( Dz.U.2022, poz. 2206 )  od dnia 28.04.2023 r. niezbędne jest  posiadanie świadectwa charakterystyki części budynku ( tj.  lokalu mieszkalnego ) wyłącznie w przypadku zawierania umów  :
- zbycia lokalu mieszkalnego,  
- najmu lokalu mieszkalnego.
Czytaj całość...
TORUŃ BIEGA
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej wspólnie z TOP CROSS im. Mariana Piotrkowskiego w Rekreacyjnych Biegach Przełajowych oraz Centrum Aktywności Lokalnej Willa z Pasją zapraszają na spotkanie pn. „Toruń biega od 100 lat”.
Czytaj całość...
Końcowe wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2023
SKARPA
Dostępne środki: 413 662 zł


 Lp. ID
Numer projektu
 Nazwa zadania / lokalizacja / zakres

Koszt
po weryfikacji

Liczba
głosów

Czy projekt został wybrany?
 1  SK0362 Ruch i zdrowie bez ograniczeń i barier.
lokalizacja: Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/5, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu, niezagospodarowana trawiasta część boiska szkolnego.

Zakres: montaż siłowni, ławek, koszy na śmieci.

 120 000  354  TAK
 2  SK0359 Relaks na Skarpolinie.
lokalizacja: Lasek za placem zabaw "Skarpolina" pomiędzy blokami Bolta 6 a Bolta 8, os. Skarpa, Toruń.

Zakres: montaż wiszących, bujanych ławek, hamaków i huśtawek oraz trampoliny ziemnej.

 110 000  234  TAK
 3  SK0367 Ścieżka rowerowa.
lokalizacja: Srebrnego 4 (wzdłuż bloku) i odcinek przy bloku Srebrnego 4.

Zakres: wykonanie nowej nawierzchni drogi rowerowej, oznaczenia.

 150 000  173  TAK
 4  SK0360 Rewitalizacja fontanny pomiędzy budynkami Witosa 1-3.
lokalizacja: Teren zielony pomiędzy budynkami Witosa 1-3, nieruchomość Regina, nr działki 02/9, obr. 59.

Zakres: remont istniejącej fontanny.

 200 000  166  NIE
niewystarczająca
pula środków
 5  SK0365 Trampoliny.
lokalizacja: Stefana Srebrnego 4.

Zakres: montaż trampoliny naziemnej, odnowienie nawierzchni trawiastej.

 33 662
 154  TAK
 6  SK0361 Poprawa estetyki poprzez nasadzenia zieleni przed kompleksem sportowym Przy Skarpie.
lokalizacja: Działki nr Przy Skarpie 18/10, 18/9, 79/8, 79/6, 79/7.

Zakres: nasadzenia zieleni, zagospodarowanie terenu.

 250 000  150  NIE
wyczerpana
pula środków

 7  SK0366 Plac zabaw.
lokalizacja: Plac zabaw za blokiem Srebrnego 2.

 100 000  125  NIE
wyczerpana
pula środkówJak oszczędzać ciepło i energię?


Badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i 2023
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023. Szczegółowe informacje w zakładce „Zapytania cenowe”.
Nowy sposób kontaktu ze Spółdzielnią
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Na Skarpie” w Toruniu uprzejmie informuje, że od dnia 1 czerwca 2022 r. dla usprawnienia kontaktu telefonicznego zostanie zainstalowana wirtualna  centrala telefoniczna oparta na systemie VOiP. Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które kontaktują się z pracownikami Spółdzielni będą mieli do dyspozycji 50 niezależnych linii telefonicznych co z całą pewnością skróci czas oczekiwania na połączenie. Ponadto w zapowiedzi zostało opracowane tzw. „drzewko połączeń”, w którym najważniejszym i najczęściej występującym sprawom do załatwienia w Spółdzielni zostały  przyporządkowane bezpośrednie połączenia :
Czytaj całość...
Wyłączenie ciepła
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu informuje, że  z dniem 11.05.2021 r. zostanie  wyłączone ogrzewania w budynkach mieszkalnych i pawilonach znajdujących się w zasobach  Spółdzielni.
Opłaty za wodę i ścieki obowiązujące od 27.04.2022 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu informuje, że w związku z pismem nr P/003711/2021 z dnia 28.04.2021 r. przekazanym przez  Toruńskie  Wodociągi Sp. z o.o.  w sprawie opłat za wodę i ścieki zmianie ulegają ceny opłat za  dostarczaną wodę, abonament oraz odprowadzanie ścieków. Nowa taryfa obejmująca stawki cen i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Torunia została wprowadzona na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (nr GD.RZT.70.78.169.2021/D.KR) ustalającą na okres 3 lat taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 27.04.2021 r. (zgodnie z art. 24 f-g Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Łączna opłata za zużycie 1m3 wody wraz z odprowadzeniem ścieków z dniem 27.04.2022r. wzrasta z kwoty 9,22 zł/m3 do 9,40 zł/m3 brutto, tj.:
  • cena za dostarczoną wodę: 3,95 zł/m3 brutto,
  • cena za odprowadzenie ścieków: 5,45 zł/m3 brutto.
Wymiana podzielników kosztów ciepła z kapilarnych na elektroniczne wraz z corocznym odczytem
Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Na Skarpie” w 2021 r. zakończyła rozbudowę zdalnego odczytu na osiedlu, co oznacza, że wszystkie budynki zostały wyposażone w elementy systemu radiowego odczytu. System ten może przekazywać dane zarówno z wodomierzy  wyposażonych w nakładkę radiową  jak i z elektronicznych podzielników kosztów ciepła. Aktualnie 23 budynki mieszkalne są wyposażone w elektroniczne podzielniki kosztów ciepła.  Ustawodawca nałożył na  zarządzających budynkami wielorodzinnymi obowiązek montażu urządzeń posiadających funkcję zdalnego odczytu służących do rozliczania kosztów ciepła i  wodomierzy ciepłej wody, najpóźniej do dnia 1 stycznia 2027 r.
Czytaj całość...
Coroczna wymiana legalizacyjna wodomierzy
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu informuje, że od miesiąca kwietnia 2022 r. rozpocznie się coroczna  wymiana legalizacyjna wodomierzy w lokalach mieszkaniowych. Wszystkie budynki mieszkalne w zasobach Spółdzielni od 2021 r. są wyposażone w wodomierze z  nakładką umożliwiającą zdalny odczyt  radiowy za pomocą internetu. W budynkach zostały  zamontowane elementy systemu zdalnego odczytu tj. koncentrator i retransmitery.
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 10 z 15
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"