Budowlane
Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE:
kompleksowego malowania 17 klatek schodowych w 3 budynkach mieszkalnych,
na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 12.08.2021r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 500,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.08.2021r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.
                                                                                                                                                                                                  

Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE:
remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
z zastosowaniem papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 10.08.2021r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 1 000,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2021r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.
                                                                                                                                                                                                  

Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE:
dostawy wraz z montażem dwóch wiat śmietnikowych w miejsce istniejących wiat otwartych
na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 5.08.2021r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: po 1 000,00 zł za każdą część.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 5.08.2021r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.
                                                                                                                                                                                                  

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"