Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Budowlane
Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONYWANIE:
kontroli rocznych i funkcjonalnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk sportowych oraz bieżących prac konserwacyjno – naprawczych i remontowych w zakresie urządzeń małej architektury zlokalizowanych na placach zabaw, siłowniach zewnętrznych i boiskach sportowych, na terenie osiedla „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 08.12.2022 r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 1 000,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.

Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE:
wymiany legalizacyjnej wodomierzy z odczytem radiowym - za pomocą internetu  (wraz z wodomierzami) na nowe wodomierze w 37 budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach SM „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 06.12.2022 r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 1 000,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.12.2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.
Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONYWANIE W 2023 r.:
wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach ogólnodostępnych w budynkach mieszkalnych
oraz w lokalach użytkowych na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 24.11.2022 r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 3 000,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.
Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONYWANIE W 2023 r.:
remontów i napraw cząstkowych jezdni oraz chodników na terenie administrowanym
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Na Skarpie” w Toruniu
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 29.11.2022 r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 5 000,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"