Archiwum
Plan wymiany podzielników kosztów ogrzewania - kwiecień 2022
Ligi Polskiej 3 do 3C                  - 30.04. do 05.05.2022
Stamma 4 do 4C                       - 04.05.2022
Witosa 11 do 11C                      - 04.05.2022
Witosa 1 do 1C                         - 05.05.2022
Ślaskiego 1 do 1B                     - 04.05. do 06.05.2022
Szarych Szeregów 9 do 9C     - 04.05. do 06.05.2022
Ligi Polskiej 5, 5A                      - 06.05. do 09.05.2022
Szarych Szeregów 1 do 1G    - 09.05. do 11.05.2022
Ligi Polskiej 2 do 2A                  - 09.05. do 10.05.2022
Ślaskiego 6 do 6E                      - 10.05. do 13.05.2022
Witosa 3 do 3C                          - 11.05.2022
Wyszyńskiego 12 do 12C         - 12.05.2022
Wyszyńskiego 14 do 14C         - 13.05.2022


Mossakowskiego 2        - 23.04.2022
Mossakowskiego 2A       - 25.04.2022
Mossakowskiego 2B i 2C  - 26.04.2022
Mossakowskiego 2D       - 27.04.2022

Raszei 2                - 28.04.2022
Raszei 2 A              - 29.04.2022

Kusocińskiego 14, 14A, 14B   - 25.04.2022
Kusocińskiego 14C, 14D, 14E  - 26.04.2022
Kusocińskiego 14F, 14G       - 27.04.2022

Kusocińskiego 8, 8A     - 26.04.2022
Kusocińskiego 8B, 8C    - 27.04.2022

Witosa 7, 7A         - 25.04.2022
Witosa 7B, 7C        - 26.04.2022

Witosa 9           - 26.04.2022
Witosa 9A, 9B, 9C  - 27.04.2022

Wyszyńskiego 17, 17A, 17B   - 28.04.2022
Wyszyńskiego 17C, 17D, 17E  - 29.04.2022

Szarych Szeregów 6, 6A, 6B, 6C   - 27.04.2022

Szarych Szeregów 7         - 27.04.2022
Szarych Szeregów 7A, 7B    - 28.04.2022
Szarych Szeregów 7C        - 29.04.2022

Szosa Lubicka 170         - 25.04.2022
Szosa Lubicka 170A        - 26.04.2022

Szosa Lubicka 172         - 27.04.2022
Szosa Lubicka 172A        - 28.04.2022

Tłoczka 1, 1A, 1B        - 28.04.2022
Tłoczka 1C, 1D, 1E       - 29.04.2022


odbyły się:

Tłoczka 3      - 19-20.04.2022

Olimpijska 2   - 19-21.04.2022
Olimpijska 4   - 11-14.04.2022
Olimpijska 6   - 13-14.04.2022

Konstytucji 3 Maja 13    - 5-9.04.2022
Konstytucji 3 Maja 15    - 11-13.04.2022
Ślaskiego 8              - 13-14.04.2022

Szosa Lubicka 160        - 5-6.04.2022
Szosa Lubicka 162        - 11-14.04.2022
Szosa Lubicka 182        - 21-22.04.2022

Prejsa 5      - 19-22.04.2022

Witosa 4      - 11-13.04.2022
Witosa 5      - 14-15.04.2022

Wyszyńskiego 22     - 11-13.04.2022

Przy Skarpie 21     - 14-15.04.2022

Szarych Szeregów 2  - 6-7.04.2022

Stamma 2            - 20-22.04.2022

Kusocińskiego 4     - 20-21.04.2022
Osiedle w kwiatach 2021r.
Konkurs  „Osiedle w kwiatach 2021” został rozstrzygnięty. Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych osób. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
Czytaj całość...
Ankieta - zsypy
U W A G A !   Mieszkańcy budynków:
- Suleckiego 2,2A,2B,2,C  
- Mossakowskiego 2A,2B,2C, 4,4B oraz Wyszyńskiego 11,11A


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu informuje, że od 01 stycznia 2021r zmieniają się stawki za wywóz odpadów komunalnych na 14 zł od osoby w zabudowie wielorodzinnej. Kwota ta ustalona została Uchwałą Rady Miasta Toruń Nr 447/20 dla mieszkańców budynków wielorodzinnych, które spełniają obowiązek zbierania tych odpadów w sposób selektywny. W związku   z możliwością zakwestionowania tego typu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokich blokach mieszkalnych w których funkcjonują zsypy,   a co za tym idzie podwojeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców tych budynków, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” zwraca się z zapytaniem:  

Czy jesteś za trwałym zamknięciem kanałów zsypowych ?


Sposób przekazania swojej opinii:

  • Osobiście w siedzibie SM „Na Skarpie” ul. Wyszyńskiego 6 – Punkt Zgłoszeń Usterek w dni robocze od godz. 700 –  2100
  • Gospodarzowi domu
  • mailowo: lub

Do pobrania:


"Osiedle w kwiatach 2021 r."
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” organizuje konkurs na najładniej zagospodarowany i utrzymany ogródek przyklatkowy „oczko” lub balkon.

Kryteria oceny:
  1.  Wrażenia estetyczne ze szczególnym uwzględnieniem ukwiecenia.
  2.  Pomysłowość i inwencja własna użytkowników.

Zgłoszenia uczestników przyjmuje telefonicznie lub pisemnie Administracja Osiedla ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
tel.: (56)648-69-50 oraz elektronicznie   do 30.06.2021 r.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody

Zapraszamy do udziału.

Terminarz odczytów podzielników CO
Kusocińskiego 6      - 10.05.2021r
Wyszyńskiego 2     - 10 i 11.05.2021r
Bolta 6                     - 10.05.2021r
Tłoczka 5                 - 10.05.2021r
Prejsa 2                   - 11 i 12.05.2021r
Kusocińskiego 4      - 11.05.2021r
Kusocińskiego 8      - 11.05.2021r
Wyszyńskiego 17    - 11.05.2021r
Przy Skarpie 23       - 12 i 13.05.2021r
Prejsa 3                   - 12 i 14.05.2021r
Prejsa 5                   - 14.05.2021r
Kusocińskiego 2      - 12.05.2021r
Kusocińskiego 14    - 13.05.2021r
Kusocińskiego 10    - 14.05.2021r
Srebrnego 4             - 13 i 14.05.2021r
Wyszyńskiego 4      - 17 i 18.05.2021r
Zmiana opłat za wodę
W związku z wpłynięciem w dniu 28 kwietnia 2021r. pisma od Toruńskich  Wodociągów Sp. z o.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skarpie w Toruniu  informuje, że od 27 kwietnia br. ulegają zmianie ceny opłat za  dostarczoną wodę, abonament oraz odprowadzanie ścieków zgodnie z  tabelą ww. piśmie.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu informuje, że od dnia 01 stycznia 2021 r. na mocy Uchwały nr 447/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r. zmianie ulegają dotychczasowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość miesięcznych stawek opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej wynosić będzie 14 zł od osoby.
Rodziny wielodzietne chcące skorzystać z ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, winny dostarczyć do siedziby Spółdzielni kserokopię lub skan aktualnej Karty Dużej Rodziny.
Zmiana w składzie Zarządu SM "Na Skarpie" w Toruniu
W związku z przejściem na emeryturę Pani Małgorzaty Bednarskiej – Wojciechowskiej Zastępcy Prezesa, zgodnie z Uchwałą Nr 12/2020 z dnia 29 października 2020 r. na funkcję członka Zarządu została wybrana Pani Magdalena Matusiak. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 10 listopada br. dokonano zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Informacja
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” informuje, że w związku z zamknięciem spółdzielni dla interesantów od dnia 13 października 2020 roku, dyżury członków RN odbywać się będą tylko   telefonicznie.  
Wszystkie problemy , skargi i wnioski do Rady Nadzorczej można zgłaszać pod numerem telefonu  56 648-69-50.

Informacja


<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 10 z 80
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"