Strona Główna
Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
.
Umowa Dotacji nr DT18022/OP-zz zawarta w Toruniu, w dniu 24.08.2018 kwota dotacji 12.656,00zł.

Umowa Dotacji nr DK18010/EE-OK zawarta 16.03.2018 kwota dotacji 1.300,00zł.

Umowa dotacji nr  OT 15080/OP-ZZ  - kwota 8.000 zł -  na wzbogacanie zasobów przyrody i krajobrazu w celu poprawy jakości życia mieszkańców osiedla poprzez wprowadzenie programu nasadzeń drzew i krzewów w latach 2015-2020 – etap I.

Umowa dotacji nr DK 15075/EE-OK. – kwota 1.200 zł – na dofinansowanie zakupu nagród w konkursie „Osiedle w kwiatach 2015”


Umowa dotacji nr DK 14163/EE-OK. – kwota 800 zł – na dofinansowanie zakupu nagród w konkursie „Osiedle w kwiatach 2014”
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"