Strona Główna arrow Harmonogramy 2020
Kontrola stanu technicznej sprawności instalacji gazowej i wentylacyjnej
HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ I PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W 2020r.
Przeglądy wykonywane są corocznie w oparciu o:
- Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami (Rozdział 6 Art. 62 ust. 1 pkt 1c)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. nr 74 poz.836 z późniejszymi zmianami)
- Wytyczne Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Informacja o dokładnym terminie przeglądu rozwieszana będzie na drzwiach wejściowych do budynków.


MIESIĄC STYCZEŃ
 
REGINA
Kolankowskiego 2
Kolankowskiego 4
Kolankowskiego 6
Witosa 13
Ligi Polskiej 3

BOŻENA I
Wyszyńskiego 4
Prejsa 5

ANNA
Kusocińskiego 18
Kusocińskiego 12
Malinowskiego 3

MACIEJ I
Mossakowskiego 2
Mossakowskiego 4
Suleckiego 2


MIESIĄC LUTY

REGINA
Ligi Polskiej 5

BOŻENA I
Sz. Lubicka 150
Sz. Lubicka 152 (PKP=46)
Ślaskiego 1
Prejsa 1
Prejsa 2
Prejsa 3

ANNA
Kusocińskiego 2
Kusocińskiego 10
Malinowskiego 4
Malinowskiego 7

KAROLINA I
Wyszyńskiego 11
Raszei 2


MIESIĄC MARZEC
 
ANNA
Malinowskiego 5
Malinowskiego 6
Malinowskiego 8

MACIEJ I
Konstytucji 3 Maja 6
Konstytucji 3 Maja 18
Konstytucji 3 Maja 20

MACIEJ II
Przy Skarpie 19
Sydowa 2
Sydowa 4
Sydowa 6

KAROLINA I
Raszei 4


MIESIĄC KWIECIEŃ
 
REGINA
Sz. Szeregów 1
Sz. Szeregów 2
Sz. Szeregów 4

BOŻENA I
Ślaskiego 5
Wyszyńskiego 2
Sz. Lubicka 154
Sz. Lubicka 156
Sz. Lubicka 160
Sz. Lubicka 162

ANNA
Stamma 2
Stamma 4


MIESIĄC MAJ

ANNA
Teligi 3
Teligi 5
Kosynierów Kośc. 5
Kosynierów Kośc. 9
Sz. Lubicka 180
Sz. Lubicka 182

REGINA
Kosynierów Kośc. 12

MACIEJ II
Wyszyńskiego 18
Wyszyńskiego 20
Wyszyńskiego 22
Przy Skarpie 17
Przy Skarpie 21
Przy Skarpie 23
Wyszyńskiego 12
Wyszyńskiego 14
Wyszyńskiego 16


MIESIĄC CZERWIEC
 
JACEK
Ślaskiego 6
Ślaskiego 8
Konstytucji 3 Maja 13
Konstytucji 3 Maja 15

REGINA
Sz. Szeregów 3
Sz. Szeregów 5
Sz. Szeregów 6
Sz. Szeregów 7
Sz. Szeregów 9

KAROLINA II
Wyszyńskiego 15

MACIEJ I
Suleckiego 4


MIESIĄC WRZESIEŃ
 
REGINA
Witosa 3
Witosa 4
Witosa 5
Witosa 7
Witosa 9
Witosa 10

MACIEJ I
Srebrnego 4

ANNA
Teligi 2
Teligi 4

KAROLINA I
Wyszyńskiego 13

KAROLINA II
Wyszyńskiego 17
Bolta 2
Bolta 4
Tłoczka 1
Tłoczka 2
Tłoczka 3


MIESIĄC PAŹDZIERNIK

BOŻENA II
Sz. Lubicka 170
Sz. Lubicka 172
Sz. Lubicka 174
Ligi Polskiej 2

BOŻENA III
Ligi Polskiej 14 (PKP=52)
Konstytucji 3 Maja 23
Konstytucji 3 Maja 25
Konstytucji 3 Maja 27
Konstytucji 3 Maja 29

KAROLINA II
Tłoczka 4
Tłoczka 5
Tłoczka 6
Tłoczka 8
Tłoczka 10
Bolta 6
Bolta 8

KAROLINA I
Bolta 1
Bolta 3


MIESIĄC LISTOPAD
 
ANNA
Kosynierów Kośc. 1
Kosynierów Kośc. 3
Kosynierów Kośc. 7
Kusocińskiego 4
Kusocińskiego 6
Kusocińskiego 8
Kusocińskiego 14
Kusocińskiego 16
Kusocińskiego 20

MACIEJ I
Konstytucji 3 Maja 8

REGINA
Witosa 1
Witosa 2

BOŻENA II
Stawisińskiego 2
Stawisińskiego 3
Stawisińskiego 4
Stawisińskiego 5

WOJCIECH
Olimpijska 2
Olimpijska 4
Olimpijska 6


MIESIĄC GRUDZIEŃ
 
JAN
Bolta 16

KRYSTYNA
Bolta 18
Konstytucji 3 Maja 38


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"