Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Ogłoszenie
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu ul Kard. St. Wyszyńskiego 6
poszukuje do pracy  na stanowisko:
                                                                                                                                                                                   
Gospodarza domu


Termin składania ofert: do dnia 31.12.2019


I. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce wykonywania  pracy -   teren  osiedla   SM „Na Skarpie”.    
                                                                                                                                                                                              

 II. Wymagane dokumenty: 

  • list motywacyjny
  • CV zawierający szczegółowy opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, opatrzony klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)
  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie
  • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu (załącznik nr 2)

III. Preferowane  zamieszkiwanie  na trenie osiedla  „ Na Skarpie”  z uwagi  na charakter pracy
 
Wymagane dokumenty należy składać  w Spółdzielni  Mieszkaniowej „Na Skarpie”
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6,  87-100 Toruń  w godzinach urzędowania Spółdzielni
lub w formie elektronicznym na adres:   
 
 
Dodatkowych informacji  można uzyskać pod numerem telefonu: 56 648-53-10.

Prosimy o załączenie do CV następujących  dokumentów:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"