Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Ogłoszenie
Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Na Skarpie”  ul. Kard. St. Wyszyńskiego  6  w Toruniu
ogłasza  konkurs na stanowisko
  
Administratora  Osiedla

Wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie – ( z maturą )  i co najmniej  5 letni  staż  pracy,
 • znajomość obsługi komputera oraz programu MS Office i Excel,
 • dyspozycyjność, sumienność, odporność na stres,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,  
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:
 • kontrola pracy  gospodarzy domów i firm zewnętrznych,
 • prowadzenie  korespondencji  w zakresie  prowadzonych  spraw,    
 • prowadzenie dokumentacji,  
 • kontrola stanu budynków, terenów zielonych, , infrastruktury osiedla  znajdujących się  w zasobach spółdzielni  pod względem sanitarno-porządkowym.
 • obsługa interesantów, przyjmowanie zgłoszeń o usterkach, zlecanie ich napraw.    

Warunki zatrudnienia:
Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na okres próbny 3 miesięcy, następna na czas określony lub nieokreślony  (ustalona  indywidualnie); 
 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) motywacja przystąpienia do naboru,
2) CV zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik nr 1),
3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu (załącznik nr 2).

 Dodatkowe dokumenty:
 1) w przypadku posiadania opinii i referencji z innych zakładów pracy,      
 2) oświadczenie o niekaralności.
 3) Załącznik nr 1 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 4) Załącznik nr 2  KLAUZULA INFORMACYJNA

Wymagane dokumenty w wersji papierowej  należy  składać  w Spółdzielni  Mieszkaniowej „Na Skarpie” 
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6,  87-100 Toruń w godzinach urzędowania  lub  w formie elektronicznej na adres : 
Termin składania ofert do  dnia  16. 08. 2021 r. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"