Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Ogłoszenie
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6 w Toruniu
                                                                                                                                                                                                
ogłasza konkurs na wolne stanowisko
w DZIALE GOSPODARKI ZASOBAMI

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kompleksowe prowadzenie spraw dot. lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, garaży, pawilonów, reklam, targowiska, parkingów monitorowanych, suszarni i innych komórek będących w zasobach spółdzielni,
 • prowadzenie spraw związanych z wspólnotami mieszkaniowymi i innymi podmiotami funkcjonującymi na osiedlu,
 • prowadzenie     spraw     dotyczących     służebności     gruntowych     nieruchomości zlokalizowanych na terenie spółdzielni,
 • przygotowywanie  oraz  negocjowanie  umów  na  dostawę  mediów  oraz  rozliczenia mediów,
 • obliczanie i naliczanie stawek opłat,
 • obliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie,
 • prowadzenie rejestru członków dla garaży i lokali użytkowych,
 • prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem i rozliczaniem szkód dot. mienia,
 • współpraca z innymi działami spółdzielni.

Warunki zatrudnienia:
 • rodzaj umowy o pracę: pełen etat,
 • pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na 3 miesięczny okres próbny, kolejna na
 • czas określony lub nieokreślony (ustalona indywidualnie),
 • godziny  pracy:  od  poniedziałku  do  środy  7:00-15:00  lub  8:00-16:00  (8  godzin), czwartek 7:00-17:00 (10 godzin), piątek 7:00-13:00 (6 godzin).

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (preferowane wyższe ekonomiczne),
 • minimum 5 lata stażu pracy na stanowisku związanych z prowadzeniem rozliczeń,
 • znajomość   ustaw:   Prawo   Spółdzielcze   oraz   o   spółdzielniach   mieszkaniowych, podatkach i opłatach lokalnych,
 • zdolności analityczne,
 • znajomość MS Office na poziomie zaawansowanym,
 • bardzo    dobra    organizacja    pracy,    skrupulatność,    sumienność,    dokładność, odpowiedzialność, kreatywność, operatywność i dynamika w działaniu.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV  zawierające  szczegółowy  opis  dotychczasowej  drogi  zawodowej,  posiadanego wykształcenia oraz kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy,
 • dane osobowe - klauzula informacyjna (druk do pobrania),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania).

Dodatkowe dokumenty:
 • referencje i opinie z poprzednich miejsc pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Wymagane dokumenty w wersji papierowej należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6, 87-100 Toruń w godzinach urzędowania Spółdzielni lub w formie elektronicznej na adres: z dopiskiem „Konkurs - Dział Gospodarki Zasobami”.

Termin składania ofert do 26.10.2021 r.
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"