Strona Główna arrow Stawki opłat
Stawki opłat
Obowiązujące składniki opłat miesięcznych:   
        
 • Stawka eksploatacyjna – ustalana indywidualnie dla każdej nieruchomości      
 • Konserwacja: 0,38 zł/m2 pow. użytkowej
 • Fundusz remontowy – zróżnicowany dla każdej nieruchomości
 • Zużycie gazu – zaliczka ustalana wg aktualnych cen indywidualnie na osobę na podstawie zużycia w budynku w poprzednim okresie rozliczeniowym
 • Wywóz nieczystości zgodnie z uchwałą Rady Miasta
 • Zużycie energii elektrycznej pomieszczeń wspólnych – zaliczka ustalana wg aktualnych cen indywidualnie na osobę na podstawie zużycia w budynku w poprzednim okresie rozliczeniowym
 • Opłata za dźwig – remonty i konserwacja: 6,38 zł/ osobę
 • Opłata za dźwig – zużycie energii elektrycznej – ustalana indywidualnie na osobę dla budynku na podstawie kosztów zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym
 • Działalność społeczna i oświatowo - kulturalna:  1zł/osobę
 • C.O. opłata stała: 1,04 zł/m2 pow. użytkowej  (od 01.01.2023r.)
 • C.O. opłata zmienna – zaliczka ustalana indywidualnie dla lokalu na podstawie zużycia ciepła w lokalu wg podzielników ciepła w poprzednim okresie  rozliczeniowym
 • Podgrzanie wody – stawka: 55,07 zł/m3  ( od 01.10.2022r )
 • Opłata stała za podgrzanie wody – 0,42 zł/ m2  (od 01.01.2023r.)
 • Zużycie zimnej wody oraz podgrzanie wody – zaliczka zmienna – w zależności od indywidualnego zużycia  rozliczana kwartalnie
 • Stawka za dostawę wody i odprowadzenie ścieków zgodnie z pismem z dn. 28.04.2021r od Toruńskich  Wodociągów Sp. z o.o. : 9,40 zł/m3 (od 27.04.2022r)
 • Podatek od nieruchomości – opłata zależna od stawek ustalanych uchwałą Rady Miasta Torunia
 • Opłata za legalizację wodomierzy: 2,00 zł/szt.
 • Opłata za legalizacje ciepłomierzy: 7,50 zł/szt.
 • Opłata stała za wodę: 6,80 zł/mieszkanie – na pokrycie kosztów eksploatacyjnych odczytów i rozliczania zużycia wody, kosztów wody przeznaczonej na cele gospodarcze, kosztów wody niezbilansowanej oraz podejmowanych działań zmierzających do poprawy bilansu zużyć pomiędzy wodomierzami indywidualnymi a wodomierzami głównymi
 • Opłata za dostarczanie korespondencji : 3,90 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"