Archiwum
Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE:
dostawy wraz z montażem wiaty śmietnikowej trzykomorowej oraz demontażu wiaty istniejącej
na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 23.06.2020r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 500,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.06.2020r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.


Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE:
malowania elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Szosa Lubicka 150-150b
wraz z kryciem dachu papą termozgrzewalną na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 2.07.2020r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 1 500,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2.07.2020r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.


Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE:
malowania elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 20-20c wraz z kryciem dachu papą termozgrzewalną
na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 30.06.2020r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 1 000,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2020r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.

Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE:
kompleksowego docieplenia stropodachów w 11 budynkach mieszkalnych
na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 25.06.2020r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 500,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2020r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.

Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE:
remontu pomieszczenia toalety damskiej w pawilonie
przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6 na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 17.06.2020r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 500,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.06.2020r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.

  • Rozstrzygnięcie: Brak OfertOgłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA ZAKUP I DOSTAWĘ
29 szt. grzejników Purmo C22 dla lokali użytkowych w pawilonie Maciej
przy ul. Konstytucji 3 Maja 10 na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 18.06.2020r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 500,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2020r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.

  • Rozstrzygnięcie: Brak OfertOgłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE
wymiany drzwi wewnętrznych stalowych między klatkami schodowymi
a przedsionkami przed windami w budynku przy ul. Kusocińskiego 2-2a na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 19.05.2020r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 500,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.05.2020r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.
Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE
wywozu starego piasku z piaskownic oraz zakupu i dowiezienia świeżego piasku kopanego 0-2 mm
do 56 piaskownic na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 7.05.2020r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 500,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7.05.2020r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.


Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE
wymiany ogrodzenia parkingu przy ul. Raszei na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 12.05.2020r. do godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 500,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2020r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.
Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA OPRACOWANIE
wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania budynku
przy ul. Szosa Lubicka 152-152a w Toruniu do wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni, w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać do dnia 21.04.2020r. do godz. 1100
w sekretariacie Spółdzielni (I piętro).
Wysokość wadium: 500,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.04.2020r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni –
sala narad (sekretariat).
                                                                                                                                                                                 

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 10 z 256
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"