Strona Główna arrow Aktualności arrow Gazele wróciły na Skarpę
Gazele wróciły na Skarpę
Wywiad z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” Wojciechem Piechotą


Panie Prezesie po raz  kolejny otrzymał Pan nagrodę  dla kierowanej przez Pana Spółdzielni?
Tak, bardzo się cieszę z tego że w dniu 8 lutego tego roku  miałem zaszczyt odebrać po raz kolejny prestiżową nagrodę „Gazele Biznesu” dla naszej spółdzielni. Jest to tym bardziej honorowe wyróżnienie, ponieważ jesteśmy jedyną  spółdzielnią  która po raz  drugi otrzymała ten tytuł.
W tym roku ten prestiżowy tytuł otrzymała także Młodzieżowa Spółdzielnia  Mieszkaniowa. Podkreślenia wymaga fakt, że  udział w rankingu był całkowicie  bezpłatny,  a dane finansowe które są podstawą do jej przyznania są jawne.

Kto zdecydował o przyznaniu tej nagrody?
Jest to szczególna nagroda, ponieważ o jej przyznaniu nie decydowało jury, a wyniki finansowe. Organizatorem jest Puls Biznesu, natomiast partnerem  strategicznym  Polski Fundusz Rozwoju utworzony przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Statuetki wręczane były  przez  wicewojewodę  kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlau.

 
Otrzymaliśmy także gratulacje od Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.  

Dla jakich firm jest  skierowana nagroda „Gazel biznesu” ?
Gazele biznesu   to nagroda dla najdynamiczniej rozwijających się firm, do rankingu brane są wyniki finansowe z okresu ostatnich trzech lat, tak więc byliśmy dokładnie sprawdzeni w tym zakresie.  Ta nagroda jest potwierdzeniem naszej kondycji finansowej i prowadzonej polityki zarządzania.

Panie Prezesie, nie jest to chyba Pana  jedyna nagroda?
Tak w roku 2015 otrzymaliśmy już „Gazele biznesu”,  a  w  roku 2017 „Orły  wprost”. Innymi nagrodami były dwukrotne zwycięstwa  w konkursach organizowanych przez Prezydenta Miasta Torunia  „Osiedla na start”. Byłem kapitanem zespołów i  trafiły na nasze osiedle nagrody za pierwsze miejsca w postaci boiska wielofunkcyjne oraz  kompleksu rekreacyjnego składającego się z siłowni plenerowej z placem zabaw
Niemniej dla mnie największą nagrodą jest zadowolenie mieszkańców.

Trudno zadowolić wszystkich mieszkańców?
Oczywiście jest to bardzo trudne, ponieważ często wniosek jednego mieszkańca koliduje z wnioskiem jego sąsiada, tak więc musimy z wielką rozwagą realizować nasza politykę zarządzania aby tych niezadowolonych było jak najmniej.

Widzimy, jak zmienia się  nasze osiedle, czym kieruje się Pan w zarządzaniu jednej z największych spółdzielni w Toruniu?
Obejmując stanowisko Prezesa w 2013 roku zdawałem sobie sprawę jakiego zadania się podejmuję. Wyznaczyłem sobie cele, stworzyłem Strategię Rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” na lata 2014-2020, która jako dokument  w 100% została przyjęta przez Walne Zgromadzenie i ją  realizuję. Dodatkowo miała ona być  pomocna w pozyskiwaniu środków unijnych, niestety ogłaszane konkursy nie dają nam w chwili obecnej możliwości aplikowania o środki unijne. To czym kieruję się w codziennej pracy to racjonalna i przejrzysta  polityka finansowa spółdzielni. Pomimo tego, że spółdzielnie nie mają obowiązku organizowania przetargów, to w naszej spółdzielni na wszystkie prace remontowe od 10 tys. złotych ogłaszamy przetargi, natomiast wydatki  od 2 do 10 tysięcy  realizowane jest na podstawie zapytań cenowych.  W zakresie transparentności nie spotkałem się ze spółdzielnią, która tak jak nasza umieszcza na stronie internetowej uchwały zarządu  z przetargów podając oprócz wykonawcy cenę realizowanych prac.  Należy tutaj przypomnieć, że jesteśmy typową spółdzielnią  eksploatacyjną i niestety w związku z upływającym czasem konieczne są  remonty i modernizacje. Realizacja większej ilości zadań jest możliwa poprzez  oszczędności przetargowe, a także prowadzone działania w zakresie  budowy infrastruktury na osiedlu przez Gminę Miasta Toruń.
Dla przykładu podam, że na naszym osiedlu mamy najwięcej w Toruniu wind tj.  135 sztuk, z czego  wymieniliśmy na nowe  już 49, z tego w ostatnich trzech latach aż 32 sztuki. Jest to duży koszt, ponieważ średnio jedna winda kosztuje około 140 tysięcy złotych.

Obiecywał Pan że nie będzie podwyżek  i czy mieszkańcy nadal mogą na to liczyć?
Tak, dotrzymuję słowa. Obiecywałem że będę prowadził taką politykę finansową aby nie podwyższać opłat dla mieszkańców  zależnych od spółdzielni. Oczywiście nie mam wpływu na cześć opłat  niezależnych od nas  tj. np. ciepło, woda czy podatki, niemniej w zakresie zależnym od spółdzielni opłaty te nie ulegną zwiększeniu.

Zakończył się rok 2017 jak  go można podsumować?
Podsumowaniem mojej pracy są wyniki finansowe spółdzielni, jesteśmy w trakcie badania sprawozdania finansowego za 2017 rok. Wyniki finansowe są bardzo dobre. Oprócz zarządzania zasobami mieszkaniowymi, spółdzielnia  dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, gdzie wynik z tego tytułu przekroczy brutto milion złotych.   W roku 2017 spłaciliśmy  oprócz rat wynikających z umowy kredytowej  dodatkowo  1.310.306,49, a od roku 2014 łącznie przedterminowo dokonaliśmy spłaty rat kapitałowych w wysokości 4.824.849,64 zł. Po uwzględnieniu spłat rat wynikających z umów kredytowych zadłużenie  na koniec roku 2017 wynosiło  4.201.489,82zł. Kredyt ten był zaciągnięty  na termomodernizację budynków  na podstawie podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały w roku 2011 . Uważam, że prowadząc nadal taką politykę finansową do końca 2019 spłacimy kredyty które zaciągnięte były do  listopada 2023 roku.  Rozpoczął się nowy rok i nadal będę kontynuował przyjętą strategię zarządzania spółdzielnią mając na uwadze  dobro naszych mieszkańców, z uwzględnieniem poszanowania prawa.     

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów

Rozmawiał Janusz Milanowski


Image
 
Image
 
Image
 
     


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"