Strona Główna arrow Zapytania cenowe
Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Zapytania cenowe
Zapytanie cenowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na:
Opracowanie projektu koncepcyjnego w dwóch wariantach dla budowy altany śmietnikowej
przeznaczonej do czasowego gromadzenia odpadów stałych
w lokalizacji przy ul. Wyszyńskiego 14  (Nieruchomość Maciej II) 
numer działki 50/25 ob.58 na terenie osiedla SM „Na Skarpie” w Toruniu.
Zapytanie cenowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skarpie w Toruniu zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie nasadzeń roślin w donicach i gazonach
z wymianą ziemi urodzajnej w nieruchomościach: „Anna”, „Regina”, „Maciej I”, „Karolina I”, „Karolina II”
„Bożena III”, „Jacek”, „Jan”, „Krystyna”
Zapytanie cenowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie niżej wymienionych prac:
Zagospodarowanie terenu ogródków przyklatkowych na szacowanej powierzchni  ok. 972,67m2 
( nieruchomościach „Anna”, „Regina”, „Maciej I”,  „Maciej II”, „Bożena I”, „Bożena II” )
polegające na oczyszczeniu wyznaczonych obszarów
oraz wykonaniu dodatkowych  nasadzeń oraz aranżacji terenu załącznik nr 1 i 2.
Zapytanie cenowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi wydruku danych
nadawcy (spółdzielni) na kopertach.
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU STRONY WWW I KONT EMAIL
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na świadczenie usługi hostingu stron www i kont email.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
- około 50 kont e-mail ( ~ 30 GB) w domenie @smnaskarpie.pl,
- strona www zajętości ~ 5,5 GB, wersja PHP/5.4.4-14+deb7u3.

Oferta winna zawierać informację o czasie potrzebnym na przeniesienie wyżej wymienionych usług na serwer podmiotu (czas, który zapewni ciągłą i bezawaryjną pracę), o częstotliwości wykonywania beckupu i czasie przechowywania kopii  oraz szczegółową wycenę usługi (koszt przeniesienia danych, koszty bieżące świadczenia usługi itp.)
Dodatkowo premiowane będą podmioty, które wykażą się doświadczeniem w świadczeniu powyższych usług.

Oferty można składać do 28 marca 2023 r.
 
Informacje dodatkowe po numerem telefonu  (56) 648 67 68, e-mail


Zapytanie cenowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu w związku z  podjęciem działań   w zakresie  uzyskania informacji o rynku potencjalnych usługodawców  w branży rozliczeniowej , zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie niżej wymienionych  zakres usługi  :

  • odczyt  zużycia wody oraz rozliczenie wody w  mieszkaniach oraz lokalach użytkowych w   odstępach kwartalnych (dane o kosztach i zaliczkach  przekaże Spółdzielnia ),
  • przesłanie   plików  do formatu  exel  lub innych kompatybilnych  (csv, xml)  co umożliwia eksport do baz danych, arkuszy kalkulacyjnych i integrację z systemami rozliczeniowymi Papirus SQL  ( zestawienie powinno zawierać min. symbol punktu, adres – ul. nr mieszkania nr seryjny wodomierza, typ wodomierza- zw, cw; , wskazanie wodomierza na koniec danego miesiąca wraz z datą ( szczegóły do uzgodnienia)
  • przekazanie dokumentów rozliczeniowych do skrzynek pocztowych w budynkach,
  • wyliczenie  nowych zaliczek na wodę,  
  • uczestniczenie w rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji dotyczących rozliczeń wody,
  • przekazywanie danych alarmowych np.   przepływ ciągły, przepływ wsteczny, demontaż modułu, próby oszukania nakładki itp.
  • serwisowanie  - utrzymanie ciągłości zdalnego wodomierzy.
Zapytanie cenowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie niżej wymienionych prac:
Przycinka drzew na terenie SM „Na Skarpie”
Zapytanie cenowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie" w Toruniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
na świadczenie usług sprzątania w budynku biurowym przy ul. Kusocińskiego w Toruniu.
Zapytanie cenowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie" w Toruniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sporządzenie dwóch kontroperatów szacunkowych nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Kusocińskiego.
Zapytanie cenowe
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA ZAPYTANIE O CENĘ
wykonania przeglądów specjalnych dźwigów (10 szt.) znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”.
Zakres prac określa formularz zapytania, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Termin i forma składania ofert zostały określone w formularzu zapytania.
<< Start < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 10 z 16
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"