Strona Główna arrow Moje opłaty
Moje opłaty
Informacja dla dotychczasowych użytkowników.

W związku ze zmianą systemu informatycznego informujemy, że w celu skorzystania z podglądu stanu rozliczeń z tytułu opłat eksploatacyjnych poprzez stronę internetową należy podać dotychczasowy login oraz „drugie” hasło ( w poprzedniej wersji podawane przy „wejściu na własne rozliczenie”). Logowanie.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"