Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Ogłoszenie
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu ul Kard. St. Wyszyńskiego 6
poszukuje do pracy  na stanowisko:
 
Gospodarza domu


Termin  składania ofert 14.10.2020r.

I. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce wykonywania  pracy -   teren  osiedla   SM „Na Skarpie”. 

 II. Wymagane dokumenty:  
  • List  motywacyjny
  • CV  zawierający szczegółowy opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia  opatrzony klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 1 ), dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu ( załącznik nr 2 )   

 
III. Preferowane  zamieszkiwanie  na trenie osiedla  „ Na Skarpie”  z uwagi  na charakter pracy
 
Wymagane dokumenty należy składać  w Spółdzielni  Mieszkaniowej „Na Skarpie”  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6,  87-100 Toruń  w godzinach urzędowania Spółdzielni lub w formie elektronicznym na adres:  
 
 
Dodatkowych informacji  można uzyskać pod numerem telefonu: 56 648-53-10.

Prosimy o załączenie do CV następujących  dokumentów:


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"