Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Ogłoszenie
Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Na Skarpie”  ul. Kard. St. Wyszyńskiego  6  w Toruniu
ogłasza  konkurs na stanowisko
   
KIEROWNIKA DZIAŁU ADMINISTRACJI OSIEDLA

1.  Wykształcenie wyższe- preferowane zarządzanie.


2. Staż pracy i doświadczenie zawodowe:
   co najmniej 7 – letni staż pracy, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym.


3. Niezbędne  preferencje osobowościowe:
umiejętność podejmowania decyzji,  zdolności organizacyjne i analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole ,kreatywność ,odporność na stres ,dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

4. Umiejętności:
 znajomość problematyki funkcjonowania spółdzielni,
dobra organizacja czasu pracy.

5. Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:
1) organizacja pracy oraz nadzór nad pracownikami administracji,
2) administrowanie nieruchomościami osiedla- zabezpieczenie spraw porządkowych, kontrola wykonanie umów komunalnych,
3) organizowanie pracy i nadzór nad terminowością pracy w punkcie przyjęć usterek,
4) współpraca z przedstawicielami organów zewnętrznych.

6. Warunki zatrudnienia:
 
Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na okres próbny 3 miesięcy, następna na czas określony lub nieokreślony  ( ustalona  indywidualnie);   

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
  • motywacja przystąpienia do naboru,
  • CV zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 1),
  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu( załącznik nr 2).

 8. Dodatkowe dokumenty:

 1) w przypadku posiadania opinii i referencji z innych zakładów pracy,       

 2)  oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty w wersji papierowej  należy  składać  w Spółdzielni  Mieszkaniowej „Na Skarpie”  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6,  87-100 Toruń w godzinach urzędowania  lub  w formie elektronicznej na adres :

Termin składania ofert do  dnia 26.01.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"