Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Ogłoszenie
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu ul Kard. St. Wyszyńskiego 6
poszukuje do pracy  na stanowisko:
                                                                                                                                                                                   
Gospodarza domu


I. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce wykonywania  pracy -   teren  osiedla   SM „Na Skarpie”.    
2. umowa – zlecenie                     

 II. Wymagane dokumenty: 

  • list motywacyjny
  • CV zawierający szczegółowy opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia,  opatrzony klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)
  • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu (załącznik nr 2)

III. Preferowane  zamieszkiwanie  na trenie osiedla  „ Na Skarpie”  z uwagi  na charakter pracy
 
Wymagane dokumenty w wersji  papierowej  należy  składać  w Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Na Skarpie”  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6, (w Administracji Osiedla) 87-100 Toruń w godzinach urzędowania  lub  w formie elektronicznej na adres : do 5 sierpnia 2022r.

 
 
Dodatkowych informacji  można uzyskać pod numerem telefonu: 56 648-53-10.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"